اخبار برگزیده :
سه شنبه : ۲۴ مهر ۱۳۹۷

خانه» عزاداری پرشکوه اربعین حسینی در تکاب
تاریخ انتشار یکشنبه ۳۰ آبان ۹۵ - ۱۱:۰۶

تبلیغات

Untitled1aa

Untitled12aa

Untitled112aa

 

کد تبلیغ محل نمایش درصد نمایش مدت تبلیغ اندازه بنر قیمت
A بالای تمامی صفحات ۱۰۰ درصد یک ماه ۴۶۸X60 ۲۰۰٫۰۰۰ تومان
B زیر بلوک چهارگانه خبری صفحه اصلی ۱۰۰ درصد یک ماه ۴۶۸X60 ۱۰۰٫۰۰۰ تومان
B زیر بلوک چهارگانه خبری صفحه اصلی ۵۰ درصد یک ماه ۴۶۸X60 ۸۰٫۰۰۰ تومان
C بلوک سمت چپ صفحه اصلی ۱۰۰ درصد یک ماه
۱۲۰X240
۴۵٫۰۰۰ تومان
C بلوک سمت چپ صفحه اصلی ۵۰ درصد یک ماه
۱۲۰X240
۳۰٫۰۰۰ تومان
C بلوک سمت چپ صفحه اصلی ۱۰۰ درصد یک ماه تبلیغ
متنی
۳۵٫۰۰۰ تومان
D بالای تمامی خبرهای سایت ۱۰۰ درصد یک ماه ۴۶۸X60 ۸۰٫۰۰۰ تومان
D بالای تمامی خبرهای سایت ۵۰ درصد یک ماه ۴۶۸X60 ۵۰٫۰۰۰ تومان
E پایین تمامی خبرهای سایت ۱۰۰ درصد یک ماه ۴۶۸X60 ۶۰٫۰۰۰ تومان
E پایین تمامی خبرهای سایت ۵۰ درصد یک ماه ۴۶۸X60 ۳۵٫۰۰۰ تومان
F سمت چپ تمامی خبرهای
سایت
۱۰۰ درصد یک ماه
۱۲۰X240
۴۵٫۰۰۰ تومان
F سمت چپ تمامی خبرهای
سایت
۵۰ درصد یک ماه
۱۲۰X240
۳۰٫۰۰۰ تومان
F سمت چپ تمامی خبرهای
سایت
۱۰۰ درصد یک ماه تبلیغ
متنی
۳۵٫۰۰۰ تومان

سفارشات شش ماهه شامل ۱۵ درصد و سفارشات یکساله شامل ۲۵ درصد تخفیف خواهند بود

بعد از انتخاب نوع آگهی خود می توانید به ایمیل Solgi63@Gmail.com   ویا  mohamadnajibi@yahoo.com  ارسال و سفارش خود را اطلاع دهید.

دیدگاه ها بسته شده اند.